پستهای اخیر

از مرغوب ترین محصولاتی که مورد استفاده دام قرار می گیرد، کنجاله ها هستند که فروش کنجاله سویا در مشهد در بین سایر نمونه ها، رقم بیشتری به خود اختصاص می دهد.شرایط عرضه مستقیم کنجاله های گیاهی در شهر مشهد به روز شده است و قیمت ها مناسب هستند.از این روز است که ادعا می شود فروش کنجال سویا در مشهد در
ادامه مطلب …